Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5117006229 26.11.2017 22.11.2017 13,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5118000014 07.01.2018 02.01.2018 13,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5118004295 19.08.2018 10.08.2018 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5118002355 13.05.2018 04.05.2018 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5117004620 17.09.2017 11.09.2017 2 819,52 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5117004987 08.10.2017 03.10.2017 27,50 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5116007057 25.12.2016 19.12.2016 115,50 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5116007340 02.01.2017 29.12.2016 351,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5116004988 02.10.2016 28.09.2016 13,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5119005568 10.11.2019 29.10.2019 22,90 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5120000432 02.02.2020 29.01.2020 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5120000907 01.03.2020 24.02.2020 26,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5118006747 09.12.2018 06.12.2018 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5116002323 15.05.2016 05.05.2016 130,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5116002322 15.05.2016 05.05.2016 539,50 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5116004448 28.08.2016 25.08.2016 110,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5116006020 13.11.2016 09.11.2016 182,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5117000170 15.01.2017 11.01.2017 552,50 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5117002384 21.05.2017 12.05.2017 13,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5117003497 16.07.2017 07.07.2017 260,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5117004536 10.09.2017 06.09.2017 79,68 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5117004534 10.09.2017 06.09.2017 39,84 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5117004219 20.08.2017 14.08.2017 39,16 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5120000346 02.02.2020 23.01.2020 294,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5120000433 02.02.2020 29.01.2020 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5119004701 29.09.2019 16.09.2019 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5119004700 29.09.2019 16.09.2019 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5119000623 10.02.2019 06.02.2019 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5118006746 09.12.2018 06.12.2018 12,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.
5118000530 11.02.2018 31.01.2018 882,00 EUR 47250542 24 communiciation, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>