Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111001016 03.06.2011 23.02.2011 316,80 EUR 35692227 WILO SLOVAKIA s.r.o.
5111001096 03.06.2011 28.02.2011 313,54 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111000954 03.06.2011 18.02.2011 692,23 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111001103 03.06.2011 04.03.2011 141,30 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111001102 03.06.2011 28.02.2011 9,50 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111000938 03.06.2011 18.02.2011 175,44 EUR 32338449 Ivan Blažo - IBEX
5111001099 03.06.2011 01.03.2011 96,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001105 03.06.2011 03.03.2011 136,80 EUR 0031388671 AEPress s. r. o.
5111001066 03.06.2011 24.02.2011 147,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001081 03.06.2011 25.02.2011 8,10 EUR 0035683627 Kanex Slovakia, s.r.o.
5111001009 03.06.2011 22.02.2011 85,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001095 03.06.2011 28.02.2011 37,80 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001017 03.06.2011 21.02.2011 255,60 EUR 36657701 Eurobooks s.r.o.
5111001010 03.06.2011 22.02.2011 269,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001084 03.06.2011 25.02.2011 206,02 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001020 03.06.2011 24.02.2011 6,00 EUR 31610919 SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
5111001058 03.06.2011 24.02.2011 142,02 EUR 0031360459 Glass Trading s.r.o.
5111001098 03.06.2011 01.03.2011 113,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000979 03.06.2011 21.02.2011 1 747,20 EUR 35936673 DURATHERM s.r.o.
5111001110 03.06.2011 01.03.2011 297,00 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111001005 03.06.2011 24.02.2011 2 035,64 EUR 0036232785 AT&T Global Network Services
5111000974 03.06.2011 21.02.2011 107,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000940 03.06.2011 18.02.2011 325,14 EUR 31611788 Skanska SK a.s.
5111001085 03.06.2011 25.02.2011 206,02 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111000956 03.06.2011 18.02.2011 19,87 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111001052 03.06.2011 24.02.2011 253,86 EUR 0031337937 B&B Trading spol. s r.o.
5111001107 03.06.2011 28.02.2011 700,18 EUR 0035683627 Kanex Slovakia, s.r.o.
5111000926 03.06.2011 17.02.2011 113,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000995 03.06.2011 23.02.2011 994,80 EUR 0031338976 Centr. depozitár cenných papierov S
5111000960 03.06.2011 18.02.2011 238,10 EUR 10720944 Ing. Dušan Martinský MONTEZ

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>