Faktúry

Aktualizované: 29.11.2021

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5121005465 21.11.2021 15.11.2021 840,00 EUR 31444873 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
5121005464 21.11.2021 12.11.2021 3 500,40 EUR 35787546 ANECT a.s.
5121005463 21.11.2021 12.11.2021 7 507,00 EUR 31363695 Johnson Controls International,
5121005462 21.11.2021 12.11.2021 1 117,98 EUR 31363695 Johnson Controls International,
5121005461 21.11.2021 12.11.2021 593,12 EUR 19010141 MICROSYS spol. s r.o.
5121005460 21.11.2021 12.11.2021 936,00 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5121005458 21.11.2021 12.11.2021 628,80 EUR 35891866 CLEAN TONERY, s.r.o.
5121005457 21.11.2021 12.11.2021 288,01 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5121005454 21.11.2021 12.11.2021 2 528,66 EUR 44483767 Východoslovenská energetika a.s.
5121005453 21.11.2021 12.11.2021 484,00 EUR 36310930 ANeT Slovakia, s.r.o.
5121005452 21.11.2021 12.11.2021 408,00 EUR 53049519 TPZ-S, s.r.o.
5121005450 21.11.2021 12.11.2021 30,96 EUR 47372141 CMT Group s.r.o.
5121005449 21.11.2021 12.11.2021 31,26 EUR 35742364 Lindström, s.r.o.
5121005448 21.11.2021 12.11.2021 1 296,00 EUR 35787546 ANECT a.s.
5121005447 21.11.2021 12.11.2021 1 296,00 EUR 35787546 ANECT a.s.
5121005446 21.11.2021 11.11.2021 27 270,00 EUR 603783 NESS Slovensko, a.s.
5121005441 21.11.2021 11.11.2021 90,00 EUR 36268518 A J Produkty a.s.
5121005438 21.11.2021 11.11.2021 541,68 EUR 30776252 PURGINA spol. s r.o.
5121005437 21.11.2021 11.11.2021 1 289,93 EUR 587257 QEX, a.s.
5121005436 21.11.2021 11.11.2021 1 493,70 EUR 320781 Mesto Kremnica
5121005435 21.11.2021 11.11.2021 167,69 EUR 48118621 SPIN - SK s.r.o.
5121005434 21.11.2021 11.11.2021 250,00 EUR 46411330 GEOZA, s.r.o.
5121005431 21.11.2021 11.11.2021 1 749,60 EUR 35752823 Blitz Blank Facility Services s.r.o.
5121005427 21.11.2021 11.11.2021 142,50 GBP 3428373 ADRIAN HARRINGTON RARE BOOKS
5121005421 21.11.2021 11.11.2021 103,68 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5121005420 21.11.2021 11.11.2021 410,39 EUR 36827631 AVIR, s.r.o.
5121005418 21.11.2021 11.11.2021 2 137,40 EUR 51245337 WERTHEIM Production, s.r.o.
5121005416 21.11.2021 11.11.2021 33 259,65 EUR 35968915 IFT InForm Technologies, a.s.
5121005412 21.11.2021 10.11.2021 310,00 EUR 26236176 AEC a.s.
5121005405 21.11.2021 10.11.2021 184,98 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>