Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111001573 03.06.2011 23.03.2011 4 540,92 EUR 35704977 PreFIS a.s.
5111001481 03.06.2011 15.03.2011 183,38 EUR 44300662 Vydavateľský dom ELITA, spol. s r.o
5111001514 03.06.2011 16.03.2011 700,00 EUR Debruine Ashby
5111001533 03.06.2011 16.03.2011 44,70 EUR 37902938 Asociácia vzdelávania samosprávy
5111001575 03.06.2011 21.03.2011 1 857,60 EUR 32794525 Ing. Zdenko Kušnierik
5111001536 03.06.2011 22.03.2011 260,00 EUR 0011798068 Harceg Miroslav
5111001556 03.06.2011 22.03.2011 918,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001475 03.06.2011 14.03.2011 43,20 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111001526 03.06.2011 16.03.2011 290,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001446 03.06.2011 18.03.2011 213,60 EUR 36031178 MONT ELEKTRO, a.s.
5111001552 03.06.2011 17.03.2011 394,61 EUR 0035683627 Kanex Slovakia, s.r.o.
5111001545 03.06.2011 18.03.2011 36,00 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111001449 03.06.2011 15.03.2011 213,40 EUR 36205214 KOSIT a.s.
5111001447 03.06.2011 21.03.2011 718,85 EUR 36317497 Motogras Slovakia s.r.o.
5111001515 03.06.2011 16.03.2011 500,00 EUR Van Der Veen Management Services KG
5111001460 03.06.2011 21.03.2011 1 142,40 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001554 03.06.2011 18.03.2011 176,74 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111001487 03.06.2011 15.03.2011 8 790,68 EUR 0035823542 Bratislavská teplárenská, a.s.
5111001544 03.06.2011 18.03.2011 120,00 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111001652 03.06.2011 21.03.2011 359,10 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001710 03.06.2011 24.03.2011 170,04 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111001623 03.06.2011 22.03.2011 130,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001723 03.06.2011 25.03.2011 11,90 EUR 0000151882 Centrum VTI SR
5111001674 03.06.2011 24.03.2011 2 301,92 CZK 00000000015 Ceska narodni banka
5111001726 03.06.2011 28.03.2011 1 200,00 EUR 35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s
5111001658 03.06.2011 25.03.2011 261,46 EUR 35731851 IMPA Bratislava, a.s.
5111001637 03.06.2011 23.03.2011 35,35 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111001597 03.06.2011 22.03.2011 4 578,44 EUR 0034103201 PROFIS spol. s r.o.
5111001641 03.06.2011 23.03.2011 1 332,48 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111001592 03.06.2011 23.03.2011 377,20 EUR 31319823 AUTO VALUŠEK, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>