Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000299 03.06.2011 18.01.2011 4 093,60 EUR Valuška Igor, Mgr. art.
5111000279 03.06.2011 18.01.2011 169,78 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111000300 03.06.2011 18.01.2011 683,36 EUR 11928417 Juraj Joška
5111000290 03.06.2011 18.01.2011 653,02 EUR 0035683627 Kanex Slovakia, s.r.o.
5111000286 03.06.2011 18.01.2011 570,09 EUR 0035926911 2 D, spol. s r. o.
5111000298 03.06.2011 18.01.2011 56,38 EUR 36394556 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA
5111000325 03.06.2011 19.01.2011 20,00 EUR 41128559 Zajíček Martin
5111000338 03.06.2011 19.01.2011 223,00 EUR 0031343180 Digital Visions, spol. s.r.o.
5111000288 03.06.2011 19.01.2011 2,00 EUR 36807630 SoftClean, a.s.
5111000304 03.06.2011 19.01.2011 228,91 EUR 35918519 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
5111000287 03.06.2011 19.01.2011 1 053,03 EUR 36807630 SoftClean, a.s.
5111000294 03.06.2011 19.01.2011 426,25 EUR 36807630 SoftClean, a.s.
5111000315 03.06.2011 19.01.2011 96,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000314 03.06.2011 19.01.2011 96,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000301 03.06.2011 19.01.2011 36,40 EUR 35918519 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
5111000302 03.06.2011 19.01.2011 148,94 EUR 35918519 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
5111000252 03.06.2011 19.01.2011 547,40 EUR 0031363695 Johnson Controls International,
5111000231 03.06.2011 19.01.2011 5 000,00 EUR International Organisation of Pensi
5111000263 03.06.2011 19.01.2011 833,00 EUR 0036218944 Klimasoft s.r.o.
5111000305 03.06.2011 19.01.2011 17,08 EUR 35918519 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
5111000317 03.06.2011 19.01.2011 109,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000303 03.06.2011 19.01.2011 189,83 EUR 35918519 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
5111000289 03.06.2011 19.01.2011 22,61 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5111000309 03.06.2011 19.01.2011 208,80 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111000316 03.06.2011 19.01.2011 92,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000335 03.06.2011 20.01.2011 46,01 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111000337 03.06.2011 20.01.2011 803,67 EUR 44300662 Vydavateľský dom ELITA, spol. s r.o
5111000324 03.06.2011 20.01.2011 16,64 EUR 35852526 PAPIER a POLYGRAFIA, s.r.o.
5111000331 03.06.2011 20.01.2011 1 575,68 EUR 0031363695 Johnson Controls International,
5111000269 03.06.2011 20.01.2011 56,96 EUR 0031349765 Súvaha s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>