Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111001453 03.06.2011 15.03.2011 35,64 EUR 34359826 CLEANEX - Jaroslav Kukurdík
5111001550 03.06.2011 22.03.2011 121,55 EUR 186155 Technické služby
5111001568 03.06.2011 18.03.2011 31 536,00 EUR 0031337937 B&B Trading spol. s r.o.
5111001456 03.06.2011 16.03.2011 15,94 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111001454 03.06.2011 14.03.2011 50,88 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111001588 03.06.2011 22.03.2011 142,74 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111001513 03.06.2011 15.03.2011 12 247,04 EUR 0031328695 Edenred Slovakia, s.r.o.
5111001499 03.06.2011 15.03.2011 22,61 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5111001448 03.06.2011 21.03.2011 161,40 EUR 36317497 Motogras Slovakia s.r.o.
5111001523 03.06.2011 17.03.2011 74,33 EUR 36396222N versity, a.s.
5111001570 03.06.2011 23.03.2011 378,72 EUR 0031340229 PROELING s.r.o.
5111001546 03.06.2011 18.03.2011 552,00 EUR 35684780 PROSIGMA, spol. s r.o.
5111001484 03.06.2011 18.03.2011 409,68 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111001493 03.06.2011 16.03.2011 176,63 EUR 35866888 SPIN SK, s.r.o.
5111001558 03.06.2011 22.03.2011 815,40 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001490 03.06.2011 15.03.2011 83,30 EUR 10686886 Pavol Tuchyňa
5111001503 03.06.2011 15.03.2011 2 144,00 EUR 0032198213 AUVICO - Ing. Peter Bača
5111001525 03.06.2011 16.03.2011 312,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001516 03.06.2011 16.03.2011 4 929,43 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111001553 03.06.2011 18.03.2011 66,98 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111001560 03.06.2011 21.03.2011 636,00 EUR 41117310 Ing. Vladimír Prvý - TPZ-Prvá
5111001542 03.06.2011 18.03.2011 70,80 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111001561 03.06.2011 23.03.2011 500,84 EUR 31364586 TYKY v.o.s.
5111001483 03.06.2011 18.03.2011 1 399,64 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111001541 03.06.2011 18.03.2011 10,26 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111001549 03.06.2011 24.03.2011 1 323,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001476 03.06.2011 21.03.2011 264,00 EUR 31610919 SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
5111001531 03.06.2011 18.03.2011 650,00 EUR 45978208 Lingua EN, s.r.o.
5111001495 03.06.2011 15.03.2011 497,88 EUR 0031354211 Mettler-Toledo spol. s r. o.
5111001559 03.06.2011 18.03.2011 91,39 EUR 0000685852 MESSER Tatragas spol.s r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>