Faktúry

Aktualizované: 29.11.2021

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5110003924 03.06.2011 29.06.2010 6 935,00 EUR 0035815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s
5110007817 03.06.2011 27.12.2010 255,00 USD Information Systems Audit and
5111000034 03.06.2011 03.01.2011 498,00 EUR Estrel Hotel Berlin
5111000032 03.06.2011 04.01.2011 432,99 EUR 0031352782 L. K. Permanent, s.r.o.
5111000001 03.06.2011 04.01.2011 179,18 EUR 36631124 Slovenská pošta, a.s.
5111000033 03.06.2011 04.01.2011 197,60 EUR 0035792281 Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s.
5111000014 03.06.2011 05.01.2011 1 148,09 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111000017 03.06.2011 05.01.2011 6 994,45 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000019 03.06.2011 05.01.2011 571,20 EUR 45349215 GRIKAS s.r.o.
5111000003 03.06.2011 05.01.2011 258,20 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111000012 03.06.2011 05.01.2011 331,63 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111000015 03.06.2011 05.01.2011 1 858,71 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111000018 03.06.2011 05.01.2011 4 434,86 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000016 03.06.2011 05.01.2011 1 282,72 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000035 03.06.2011 05.01.2011 492,99 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000007 03.06.2011 05.01.2011 9 045,68 EUR 31402011 Siemens Enterprise Communications,a
5111000021 03.06.2011 05.01.2011 63,43 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111000008 03.06.2011 05.01.2011 617,54 EUR 31337147 IBM Slovensko, spol.s r.o.
5111000036 03.06.2011 05.01.2011 892,04 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000038 03.06.2011 05.01.2011 462,00 EUR 0013967461 MONTES
5111000040 03.06.2011 05.01.2011 381,80 EUR 45362645 Bc. Miroslav Klačanský
5111000042 03.06.2011 05.01.2011 177,75 EUR 0031402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s.
5111000039 03.06.2011 05.01.2011 47,41 EUR 31609139 STOPKRIMI, s.r.o.
5111000050 03.06.2011 05.01.2011 1 097,79 EUR 0013967461 MONTES
5111000043 03.06.2011 05.01.2011 1 294,48 EUR 0041130685 ADA Adriana Matejíková
5111000080 03.06.2011 05.01.2011 2 137,76 EUR 36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
5111000078 03.06.2011 05.01.2011 10 450,00 EUR 0035823542 Bratislavská teplárenská, a.s.
5111000068 03.06.2011 05.01.2011 445,42 EUR 0031322832 Slovnaft, a.s.
5111000067 03.06.2011 05.01.2011 6 682,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000079 03.06.2011 05.01.2011 2 318,00 EUR 0031730574 Dalkia Poprad a.s.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>