Faktúry

Aktualizované: 29.11.2021

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
1310023 08.11.2013 17.10.2013 - 69 904,48 35685999 D&K s.r.o.
5110003924 03.06.2011 29.06.2010 6 935,00 EUR 0035815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s
5110007817 03.06.2011 27.12.2010 255,00 USD Information Systems Audit and
5111000001 03.06.2011 04.01.2011 179,18 EUR 36631124 Slovenská pošta, a.s.
5111000002 03.06.2011 07.01.2011 1 306,62 EUR 0031365078 PosAm, spol. s r. o.
5111000003 03.06.2011 05.01.2011 258,20 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111000004 03.06.2011 07.01.2011 64 618,39 EUR 0035760273 Logica Slovakia s.r.o.
5111000006 03.06.2011 07.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000007 03.06.2011 05.01.2011 9 045,68 EUR 31402011 Siemens Enterprise Communications,a
5111000008 03.06.2011 05.01.2011 617,54 EUR 31337147 IBM Slovensko, spol.s r.o.
5111000009 03.06.2011 12.01.2011 68 356,99 EUR 0035798947 PROFI STAVING, s. r. o.
5111000010 03.06.2011 12.01.2011 5 652,50 EUR 0035798947 PROFI STAVING, s. r. o.
5111000011 03.06.2011 18.01.2011 12 500,00 CHF ICMA
5111000012 03.06.2011 05.01.2011 331,63 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111000014 03.06.2011 05.01.2011 1 148,09 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111000015 03.06.2011 05.01.2011 1 858,71 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111000016 03.06.2011 05.01.2011 1 282,72 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000017 03.06.2011 05.01.2011 6 994,45 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000018 03.06.2011 05.01.2011 4 434,86 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000019 03.06.2011 05.01.2011 571,20 EUR 45349215 GRIKAS s.r.o.
5111000020 03.06.2011 14.01.2011 567,15 EUR 0017321719 ELTECO, a.s.
5111000021 03.06.2011 05.01.2011 63,43 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111000022 03.06.2011 12.01.2011 544,47 EUR 36479594 BEMACO, spol. s r.o.
5111000023 03.06.2011 13.01.2011 555,73 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111000024 03.06.2011 17.01.2011 49,32 EUR 0031352782 L. K. Permanent, s.r.o.
5111000025 03.06.2011 13.01.2011 1 035,24 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111000026 03.06.2011 13.01.2011 1 070,86 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111000027 03.06.2011 13.01.2011 3 591,97 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111000028 03.06.2011 07.01.2011 379,61 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111000029 03.06.2011 07.01.2011 1 240,10 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>