Faktúry

Aktualizované: 29.11.2021

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111001114 03.06.2011 01.03.2011 11,70 EUR 35762144 HOSPOL elektro spol. s r.o.
5111000980 03.06.2011 22.02.2011 799,29 EUR 44291701 Ivan Pepich - Photoatelier
5111001050 03.06.2011 28.02.2011 180,71 EUR 0031791719 ISACA Slovensko
5111000966 03.06.2011 18.02.2011 2 100,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001014 03.06.2011 22.02.2011 1 345,92 EUR 0031337937 B&B Trading spol. s r.o.
5111000935 03.06.2011 18.02.2011 484,37 EUR 0031327681 PERGAMON spol. s r.o.
5111000932 03.06.2011 21.02.2011 485,32 EUR 35942541 OTP Buildings s.r.o.
5111001065 03.06.2011 24.02.2011 380,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001072 03.06.2011 25.02.2011 793,77 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111000973 03.06.2011 28.02.2011 1 198,80 EUR 36619108 Aritmic s.r.o.
5111001053 03.06.2011 24.02.2011 7 644,00 EUR 0031337937 B&B Trading spol. s r.o.
5111000963 03.06.2011 24.02.2011 172,32 EUR 0013993372 Peter DURČEK
5111001041 03.06.2011 01.03.2011 3 560,00 CZK 00026140403 ADVANCED RISK MANAGEMENT,s.r.o.
5111001104 03.06.2011 01.03.2011 10,84 EUR 0000164721 Slovenské národné múzeum
5111001106 03.06.2011 28.02.2011 550,40 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000937 03.06.2011 18.02.2011 235,92 EUR 33352101 Ing. Branislav Kalabus KA-BE
5111001038 03.06.2011 25.02.2011 5,71 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111001067 03.06.2011 24.02.2011 93,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111001004 03.06.2011 21.02.2011 52,00 EUR 0031386237 The Rock, s.r. o.
5111001008 03.06.2011 25.02.2011 613,60 EUR 35918519 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
5111000941 03.06.2011 17.02.2011 150,56 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000993 03.06.2011 22.02.2011 132,65 EUR 44625995 SAK plus, s.r.o.
5111000969 03.06.2011 18.02.2011 323,72 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001112 03.06.2011 02.03.2011 792,88 EUR 0031402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s.
5111000994 03.06.2011 23.02.2011 756,00 EUR 0031388671 AEPress s. r. o.
5111001039 03.06.2011 24.02.2011 114,00 EUR 0035683627 Kanex Slovakia, s.r.o.
5111000967 03.06.2011 18.02.2011 759,27 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111000952 03.06.2011 24.02.2011 31,20 EUR 36031178 MONT ELEKTRO, a.s.
5111000962 03.06.2011 23.02.2011 22,61 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5111001032 03.06.2011 24.02.2011 1 505,68 EUR 35795662 GTS Slovakia, a.s.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>