Zmluvy

Aktualizované: 13.10.2021

Názov zmluvy Zmluvný partner IČO Predmet zmluvy Dátum
uzavretia
Dátum
zverejnenia
Dodatok č. 1 C-NBS1-000-064-304 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.01.2020 Tibor Válik dodatok 13.10.2021 13.10.2021
Dodatok č. 1 C-NBS1-000-064-301 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 21.01.2020 Andrea Timková dodatok 13.10.2021 13.10.2021
Dodatok č. 4 C-NBS1-000-064-297 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.06.2012 Jozef Halaburka dodatok 13.10.2021 13.10.2021
Dodatok č. 4 C-NBS1-000-064-294 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.12.2011 Adriana Capovčáková dodatok 13.10.2021 13.10.2021
Zmluva o dielo č. C‐NBS1‐000‐063‐123 FITTICH ALARM spol. s r.o. 35706490 modernizácia ochranných systémov 11.10.2021 12.10.2021
Mandátna zmluva na výkon činnosti technického dozoru Mgr. Katarína Lifková 50 722 867 Technický dozor (Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na 3.PP,2.PP, 1.PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora) 08.10.2021 12.10.2021
Dohoda o ukončení Servisnej zmluvy o dielo 36/95 ALTO Slovakia, spol. s r. o. 31 664 881 dohoda o ukončení zmluvy 12.10.2021 12.10.2021
SERVISNÁ ZMLUVA HOTLINE NONSTOP č. 3/2021 ALTO Slovakia, spol. s r. o. 31 664 881 servisné služby 12.10.2021 12.10.2021
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám NBS DIMANO, a. s. 30775094 Vzdialený prístup k IKT 04.10.2021 11.10.2021
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám Národnej banky Slovenska č. C-NBS1-000-063-615 TEMPEST, a.s. 31326650 Vzdialený prístup k IKT 30.09.2021 08.10.2021
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám NBS IBA Slovakia s.r.o. 48143740 vzdialený prístup k informačným a komunikačným technológiám NBS 04.10.2021 07.10.2021
Zmluva č. E-814.01.1006.00 o poskytovaní servisných služieb pri zabezpečení prevádzky systému ARL exe, a.s. 17321450 servisné služby pri zabezpečení prevádzky systému ARL 06.10.2021 07.10.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb ZUČIKO s. r. o. 35706490 poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb 05.10.2021 06.10.2021
Darovacia zmluva č. C-NBS1-000-064-666 Mincovňa Kremnica š. p. 0101448 medaily – 13 ks 05.10.2021 06.10.2021
Servisná zmluva k WiFi LAN a AAA servera ANECT a.s. 35787546 servis WiFi LAN a AAA servera 27.09.2021 06.10.2021
Zmluva na dodanie diela – Dátová stratégia Národnej banky Slovenska ADASTRA, s.r.o. 35874244 dodanie diela - Dátová stratégia Národnej banky Slovenska 01.10.2021 06.10.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s. 35 743 565 dodávka elektriny na obdobie 2023-2026 28.09.2021 06.10.2021
Zmluva na dodávku WiFi LAN a AAA servera a s tým spojených služieb ANECT a.s. 35 787 546 dodávka WiFi LAN a AAA servera 27.09.2021 06.10.2021
Dodatok č.1 k DZ 119/2020 OZ Bratislavský chlapčenský zbor 37929925 dar 29.09.2021 05.10.2021
Darovacia zmluva Cesta von, o.z.. 51656957 darovanie hnuteľného majetku (2 notebooky Lenovo) 01.10.2021 01.10.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>