Zmluvy

Aktualizované: 27.01.2022

Názov zmluvy Zmluvný partner IČO Predmet zmluvy Dátum
uzavretia
Dátum
zverejnenia
Zmluva o operatívnom nájme motorových vozidiel a poskytovaní služieb s tým spojených č. C‐NBS1‐000‐066‐841 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 31 341 438 Operatívny nájom motorových vozidiel 25.01.2022 27.01.2022
Zmluva č. 39/2022 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 42013143 členský príspevok na rok 2022 18.01.2022 27.01.2022
Rámcová zmluva č. C-NBS1-000-067-473 na zabezpečenie testovania antigénovými testami MDclinic a.s. 44 571 747 zabezpečenie testovania antigénovými testami 27.01.2022 27.01.2022
Dodatok č.1 k DZ 119/2021 ISTRO Production, s.r.o. 46796339 dar 25.01.2022 26.01.2022
Darovacia zmluva Základná škola pri zdravotníckom zariadení 31769152 darovanie hnuteľného majetku 18.01.2022 26.01.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ViOn, a.s. 36 526 185 naviac práce 20.01.2022 24.01.2022
Zmluva o poskytovaní služieb Podpory, Údržby a Implementácie pri zabezpečení prevádzky IS FINU/HRO modulu SEPA Engine č. C-NBS1-000-067-465 CGI Slovakia s. r. o. 35760273 služby Podpory, Údržby a Implementácie pri zabezpečení prevádzky IS FINU/HRO modulu SEPA Engine 20.01.2022 23.01.2022
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám Národnej banky Slovenska č. C-NBS1-000-064-814 ALTO Slovakia s.r.o. 31 664 881 podmienky vzdialeného prístupu pracovníkov objednávateľa do informačného prostredia poskytovateľa 20.01.2022 21.01.2022
Zmluva o dielo č. C-NBS1-000-063-303 EMM, spol. s r.o. 17316260 vytvorenie a dodanie aplikácie na elektronizáciu evidencie pracovných ciest 13.01.2022 20.01.2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave / Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 00166251 / 00166260 poskytovanie vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 10.01.2022 13.01.2022
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb č. C-NBS1-000-065-025 NESS Slovensko, a.s. 00 603 783 konzultačné služby pre McAfee produkty 12.01.2022 13.01.2022
Zmluva k linke na balenie zväzkov bankoviek TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o. 36037648 dodanie Linky na balenie zväzkov bankoviek a s tým spojených služieb 21.12.2021 12.01.2022
Zmluva o dielo č. C-NBS1-000-065-178 Binary House s. r. o. 51 211 530 bezpečnostné testovanie EZO 23.12.2021 11.01.2022
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám Národnej banky Slovenska č. C-NBS1-000-065-179 Binary House s. r. o. 51 211 530 vzdialený prístup k informačným a komunikačným technológiám NBS 23.12.2021 11.01.2022
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve na výkon činnosti technického dozoru Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36746916 Naviac práce 05.01.2022 05.01.2022
Darovacia zmluva 173/2021 Štátne divadlo Košice 31299512 dar 21.12.2021 28.12.2021
Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 241 46 978 prístup a využívanie právneho informačného systému Beck-online 17.12.2021 27.12.2021
Darovacia zmluva 174/2021 Karate klub Slovšport Trnava, o.z. 30997933 dar 21.12.2021 22.12.2021
Darovacia zmluva 165/2021 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 47239140 dar 21.12.2021 22.12.2021
Darovacia zmluva 164/2021 Gobelin Manufactory SK 52671879 dar 21.12.2021 22.12.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>