en en

Pracovné skupiny

Experti na odbore výskumu spolupracujú v rámci medzinárodných výskumných tímov. Spolupráca na projekte Household Finance and Consumption Network (HFCN) prináša nové poznatky založené na porovnateľných údajoch o finančnej situácii a výdavkoch domácností v eurozóne.

Výskumná sieť zameraná na konkurencieschopnosť (Competitiveness Research Network – Compnet) má za cieľ vytvoriť konzistentný analytický rámec pre hodnotenie konkurencieschopnosti z pohľadu agregovaných údajov, podnikových údajov, ale aj z pohľadu globálnych hodnotových reťazcov. Experti NBS sa zameriavajú predovšetkým na skúmanie konkurencieschopnosti na základe doteraz málo využívaných individuálnych podnikových ukazovateľov.

V priebehu roka 2013 sa odbor výskumu opätovne zapojil do siete skúmajúcej pružnosť trhu práce (Wage Dynamics Network – WDN). Nová vlna prieskumu medzi podnikmi pripravovaná členmi tejto siete by mala poskytnúť aktuálnejšie informácie o tvorbe miezd a reakcii podnikov pri tvorbe miezd, cien a vzorcoch zamestnávania v období po globálnej ekonomickej kríze.