en en

Wage Dynamics Network – WDN

Výskumná sieť mzdovej dynamiky (Wage Dynamics Network) združuje ekonómov Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk krajín EÚ. Sieť skúma vývoj mzdových nákladov a jeho dôsledkov pre menovú politiku v eurozóne. Medzi kľúčovými výskumnými témami sa nachádzajú zákonitosti upravovania mzdových nákladov v priebehu hospodárskych cyklov a v reakcii na rôzne makroekonomické šoky.

Ďalším okruhom otázok sú mzdové a cenové nepružnosti. Sieť WDN sa zameriava aj na vplyv odvetvových charakteristík, inštitucionálnych faktorov, či globalizácie na vývoj mzdových nákladov. Jedným z hlavných výstupov siete WDN je ad hoc prieskum o dynamike miezd a cien na úrovni firiem v členských krajinách EÚ. Doteraz sa realizovali tri kolá tohto prieskumu. Národná banka Slovenska sa do zberu dát zapojila v posledných dvoch kolách z rokov 2009 a 2014. Viac informácií o WDN nájdete na stránke ECB.

Výskum relevantný pre Slovensko v tejto oblasti

Výskumné štúdie z najnovšieho kola prieskumu budú zverejnené pravdepodobne v priebehu roka 2016. Výsledky z predchádzajúceho kola prieskumu sú dostupné v týchto štúdiách:

  • Babecký, J., P. Du Caju, T. Kosma, M. Lawless, J. Messina, and T. Rõõm (2012): „How do European firms adjust their labour costs when nominal wages are rigid?,“ Labour Economics, 19, 792-801.
  • Bertola, G., A. Dabušinskas, M. Hoeberichts, M. Izquierdo, C. Kwapil, J. Montornès, and D. Radowski (2012): „Price, wage and employment response to shocks: evidence from the WDN survey,“ Labour Economics, 19, 783-791.
  • Červená, M. (2012a): „Labor Cost Adjustment: Evidence From a Survey of Slovak Firms,“ National Bank of Slovakia Working Paper 4/2012.
  • Červená, M. (2012b): „Base Wage Rigidities: Evidence From a Survey of Slovak Firms,“ National Bank of Slovakia Working Paper 5/2012.
  • Druant, M., S. Fabiani, G. Kézdi, A. Lamo, Martins, and F. R. Sabbatini (2012): „Firms‘ price and wage adjustment in Europe: Survey evidence on nominal stickiness,“ Labour Economics, 19, 772-782.
  • Galuščák, K., M. Keeney, D. Nicolitsas, F. Smets, P. Strzelecki, and M. Vodopivec (2012): „The determination of wages of newly hired employees: Survey evidence on internal versus external factors,“ Labour Economics, 19, 802-812.