en en

Profily výskumníkov

Pracovníci výskumu NBS, ich zameranie a publikácie:

Michal Benčík

starší výskumný pracovník
RePEc profil, ResearchGate profil

Oblasť výskumu: fiškálne multiplikátory, hospodársky cyklus v časových radoch, ponuková stránka ekonomiky, trh práce a mzdy

Výskum, Profily výskumníkov
 • Vybrané externé publikácie

  Michal Benčík, 2020. ”Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends”, Ekonomický C̆asopis 68/2020(6), str. 563-579.

  Michal Benčík, 2018. ”Do Fiscal Multipliers Vary with Different Character of Monetary-Fiscal Interactions?” Ekonomický časopis 66/2018(8), str. 753-770.

  Michal Benčík, 2012. ”Synchronizácia hospodárskych cyklov krajín V4 a eurozóny v rokoch 1996 – 2010”, Ekonomický časopis 60/2012(1), str. 3-18.

  Michal Benčík, 2005. ”Analyzing the path of Slovakia towards monetary union by means of multi-equation gap model”, in: Mathematical Methods in Economics, 2005, Proceedings of the 23-rd international conference, 14-th – 16-th September 2005, Hradec Králové, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové, str. 19-25.

  Michal Benčík, 2004. ”Aplikácia modelu vektorovo autoregresívnych procesov na posúdenie vhodnosti menovej integrácie Slovenska”, Ekonomický časopis 52/2004(9), str. 1051-1063.

  Michal Benčík, 2000. ”Analýza panelových údajov – aplikácia na odvetvia hospodárstva Slovenskej republiky”, Ekonomický časopis, 48/2000(5), str. 618-633.

  Michal Benčík, 1999. ”Skúmanie exogenity v nestacionárnych časových radoch: aplikácia na spotrebiteľské ceny a nominálne mzdy na Slovensku v rokoch 1990–1996”, Ekonomický časopis 47/1999(1), str. 20-38.

  Michal Benčík, 1996. ”Revision of an Econometric Model for Slovakia”, Institut fűr hőhere Studien, IHS, Wien.

 • Publikácie NBS

  Michal Benčík, 2021. ”United in diversity. Labor markets in the CEE countries”, Výskumná štúdia NBS WP 2/2021.

  Michal Benčík, 2019. ”Factor Efficiency in CES Production Function”, Analytický komentár č. 72 NBS.

  Michal Benčík, 2019. ”Construction of a Survey-based Measure of Output Gap”, Výskumná štúdia NBS WP 3/2019.

  Michal Benčík, 2018. ”Fiškálne multiplikátory a ich závislosť od interakcií medzi menovou a fiškálnou politikou”, Biatec, ročník 26, č. 3/2018, str. 26-28.

  Michal Benčík, 2017. ”Do fiscal multipliers vary with different character of monetary-fiscal interactions?” Výskumná štúdia NBS WP 11/2017.

  Michal Benčík, 2014. ”Dual regime fiscal multipliers in converging economies -asimplified STVAR approach, Výskumná štúdia NBS WP 2/2014

  Michal Benčík, 2014. ”Fiškálne multiplikátory konvergujúcich krajín v duálnom režime – zjednodušená analýza modelom STVAR”, Biatec, ročník 22 č. 8/2014, str. 17-19.

  Michal Benčík, 2011. ”Synchronizácia hospodárskych cyklov krajín V4 a eurozóny”, , Výskumná štúdia NBS WP 1/2011.

  Michal Benčík, 2010. ”Vplyv celkovej produktivity faktorov na mzdy a jednotkové náklady práce”, Krátka analýza 1/2010, NBS.

  Michal Benčík, 2009. ”Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie”, Výskumná štúdia NBS WP 1/2009.

  Michal Benčík, 2009. ”Analýza vplyvu fiškálnej politiky na hospodársky cyklus – aplikácia štruktúrneho VAR modelu”, Výskumná štúdia NBS WP 2/2009.

  Michal Benčík, 2009. ”Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie, 1. časť”, Biatec, ročník 17, č. 3/2009, str. 9-13.

  Michal Benčík, 2009. ”Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie, 2. časť”, Biatec, ročník 17, č. 4/2009, str. 17-26.

  Michal Benčík, Sandra Tatierska, 2008. ”Vplyv zavedenia eura na bankový sector”, Výskumná štúdia NBS WP 5/2008.

  Michal Benčík, 2008. ”Metódy detekcie nerovnováhy v reálnej ekonomike SR”, Výskumná štúdia NBS WP 2/2008.

  Michal Benčík, Sandra Tatierska, 2008. ”Vplyv zavedenia eura na bankový sektor, 1. časť“, Biatec, ročník 16, č. 7/2008, str. 2-10.

  Michal Benčík, Sandra Tatierska, 2008. ”Vplyv zavedenia eura na bankový sektor, 2. časť“, Biatec, ročník 16, č. 8/2008, str. 6-11.

  Martin Šuster, Marek Árendáš, Michal Benčík, Pavel Gertler, František Hajnovič, Zora Komínková, Tibor Lalinský, Marián Nemec, Dušan Preisinger, Vladimír Solanič, Anna Strachotová, Marcel Tirpák, Tomáš Tőzsér, Juraj Zeman, 2006. “Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo”, Výskumná štúdia 01/2006, Národná banka Slovenska.

  Juraj Zeman, Martin Šuster, Michal Benčík, Marián Nemec, 2006. ”Strata nezávislej menovej politiky po zavedení eura”, Biatec ročník 14, 8/2006, str. 2-7.

  Michal Benčík, František Hajnovič, Anna Strachotová, Martin Šuster, Tomáš Tőzsér, Juraj Zeman, 2005. ”Odhad Balassa-Samuelsonovho efektu v ekonomike”, Výskumná štúdia NBS WP 2/2005.

  Michal Benčík, 2005. ”Multi-equation model for policy analysis for Slovakia in the process of accession to monetary union”, Biatec, ročník 13, 7/2005, str. 11-12.

  Michal Benčík, 2002. ”Aplikácia modelu vektorovo autoregresívnych procesov na na analýzu asynetrie medzi hospodárstvom SR a vybranými krajinami strednej Európy”, Štúdia IMFŠ, Národná banka Slovenska.

  Michal Benčík, 2001. “Konštrukcia experimentálneho modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy a jeho vlastnosti”, Štúdia IMFŠ, Národná banka Slovenska.

Martin Cesnak

dátový výskumník

Oblasť výskumu: finančná stabilita, úvery domácnostiam, ceny nehnuteľností, analýzy mikro údajov

Výskum, Profily výskumníkov

Andrej Cupák

starší výskumný pracovník
RePEc profil, Google Scholar profil, webstránka

Oblasť výskumu: ekonómia domácností a rodinné financie, vzdelávanie a finančná gramotnosť, socio-ekonomické nerovnosti, mikrodáta, aplikovaná mikroekonómia

Výskum, Profily výskumníkov

Brian Fabo

starší výskumný pracovník
RePEc profil, Google Scholar profil, webstránka

Oblasť výskumu: digitalizácia, nekonvenčné monetárne politiky, trh práce, analýza online/veľkých datasetov

Výskum, Profily výskumníkov

Pavel Gertler

Vedúci oddelenia makroekonomického výskumu
RePEc profil

Oblasť výskumu: menová politka, trh práce, komunikácia centrálnych bánk

Výskum, Profily výskumníkov

Judita Jurašeková Kucserová

starší výskumný pracovník
RePEc profil

Oblasť výskumu: analýzy mikroúdajov, finančné rozhodovania domácností, rozdelenie bohatstva a nerovnosti, konvergencia a konkurencieschopnosť

Výskum, Profily výskumníkov

Ján Klacso

vedúci oddelenia výskumu finančnej stability
RePEc profil

Oblasť výskumu: finančná stabilita, makroprudenciálna politika, stresové testovanie

Výskum, Profily výskumníkov

Patrik Kupkovič

starší výskumný pracovník
RePEc profil

Oblasť výskumu: makroekonomické modelovanie, finančná stabilita, menová politika a inflácia

Výskum, Profily výskumníkov

 • Vybrané externé publikácie

  Patrik Kupkovič, 2020. „R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia“, Ekonomický časopis (Journal of Economics)68(8), 761-786.

  Patrik Kupkovič, 2017. „Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku“, Politická ekonomie65(1), 62-81.

  Martin Lukáčik, Patrik Kupkovič, Martin Benkovič, 2016. „Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom“, Economics and Informatics14(1), 23-41.

  Patrik Kupkovič, 2018. Searching for the r* in Slovakia: A semi-structural approach“, Slovak Economic Association Meeting, Bratislava.

  Andrej Cupák, Patrik Kupkovič, Marián Vávra, 2017. Comparisom of forecast performance of DSGE and VAR models: a meta-analysis“, Slovak Economic Association Meeting, Košice.

 • Publikácie NBS

  Patrik Kupkovič, 2020. Prirodzená úroková sadzba v tranzitívnych ekonomikách: Prípad Slovenska „, Výskumná štúdia NBS, 3/2020.

  Patrik Kupkovič, Martin Šuster, 2020. „Identifikácia finančného cyklu na Slovensku“, Výskumná štúdia NBS, 2/2020.

  Pavel Gertler, Patrik Kupkovič, Martin Šuster, 2020. „Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku“, Analytický komentár NBS, č. 77.

  Patrik Kupkovič, 2016. „Aký vplyv majú inflačné očakávania na dynamiku cien v SR? „, Analytický komentár NBS, č. 32.

  Patrik Kupkovič, 2015. „Aké presné sú odhady produkčnej medzery pomocou State Space modelov? „, Analytický komentár NBS, č. 17.

Tibor Lalinský

starší výskumný pracovník
RePEc profil

Oblasť výskumu: konvergencia a konkurencieschopnosť, európska integrácia a euro, medzinárodný obchod, analýza mikroúdajov

Výskum, Profily výskumníkov

Aleš Maršal

starší výskumný pracovník
RePEc profil, webstránka

Oblasť výskumu: makro-finančné modelovanie, stochastické modely všeobecnej rovnováhy, výnosová krivka, makro-obozretnostná politika

Výskum, Profily výskumníkov

Peter Tóth

starší výskumný pracovník
RePEc profil, Google Scholar profil

Oblasť výskumu: trh práce, ekonomika domácností, makroekonomické prognózovanie, medzinárodná ekonómia

Výskum, Profily výskumníkov

Roman Vasiľ

poradca viceguvernéra

Oblasť výskumu: menová politika, empirické financie, environmentálna ekonómia

Výskum, Profily výskumníkov

Marián Vávra

starší výskumný pracovník
RePEc profil

Oblasť výskumu: ekonometria, bootstrap metódy, nelineárné modely

Výskum, Profily výskumníkov
 • Vybrané externé publikácie

  Zacharias Psaradakis and Marián Vávra, 2021. “Using Triples to Assess Symmetry Under Weak Dependence,” Journal of Business and Economic Statistics.

  Marián Vávra, 2020. “Assessing distributional properties of forecast errors for fan-chart modelling,” Empirical Economics, 2020, Vol. 59.

  Zacharias Psaradakis and Marián Vávra, 2020. “Normality tests for dependent data,” Communications in Statistics – Simulation and Computation, Vol. 49.

  Zacharias Psaradakis and Marián Vávra, 2019. “Bootstrap-assisted tests of symmetry for dependent data,” Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 89.

  Zacharias Psaradakis and Marián Vávra, 2019. “Generalized portmanteau tests for linearity of stationary time series,” Econometric Reviews, Vol. 38.

  Zacharias Psaradakis and Marián Vávra, 2017. “A distance test of normality for a wide class of stationary processes,” Econometrics and Statistics, Vol. 2.

  Zacharias Psaradakis and Marián Vávra, 2015. “A quantile-based test for symmetry of weakly dependent processes,” Journal of Time Series Analysis, Vol. 36.

  Zacharias Psaradakis and Marián Vávra, 2014. “On testing for nonlinearity in multivariate time series,” Economics Letters, Vol. 125.

  Marián Vávra, 2014. “Empirical evidence of joint nonlinearity in EA and US economic variables using two modified multivariate nonlinearity tests,” Applied Economics Letters, Vol. 14.

 • Publikácie NBS

  Marián Vávra, 2019. “On statistical measures of underlying inflation,” NBS Discussion Note, No. 65.

  Marián Vávra, 2018. “Putting new fan-charts into use,” NBS Discussion Note, No. 57.

  Marián Vávra, 2015. “On a bootstrap-based Diebold-Mariano test,” NBS Working Paper, No. 5.

  Juraj Huček, Alexandr Karsay, and Marián Vávra, 2015. “Short-term forecasting of Slovak GDP using monthly data,” NBS Occasional Paper, No. 1.

Juraj Zeman

starší výskumný pracovník
RePEc profil

Oblasť výskumu: medzinárodný obchod, nerovnosť a hospodársky rast, udržateľnosť verejných financií, DSGE modelovanie

Výskum, Profily výskumníkov
 • Vybrané externé publikácie

  Knihy

  Dean Corbae, Maxwell B. Stinchcombe a Juraj Zeman 2009. „An Introduction to Mathematical Analysis for Economic Theory and Econometrics„, Princeton University Press.

  Juraj Zeman, 1989. „Mathematics for Students of the Life Sciences“, Comenius University Press.

  Juraj Zeman, 1989. „Introduction to Mathematical Statistics“ , Comenius University Press.

  Články v recenzovaných časopisoch

  Juraj Zeman, 2019. „Income distribution and economic growth; empirical results for Slovakia“, Journal of Economics, Vol.67, No.5, p.459-480.

  Biswajit Banerjee a Juraj Zeman, 2017. „On the effectiveness of Central Bank Intervention in the Foreign Exchange Market: The Case of Slovakia, 1999-2007“, Comparative Economic Studies.

  Juraj Zeman, 2017. „Fiscal multipliers in the Slovak Economy A DSGE Simulation“, Journal of Economics, Vol.65, No 6, p.505-519.

  Juraj Zeman, 2017. „Determinants of government bond yield spreads in EU countries“, Journal of Economics, Vol.62, No 6, p.598-60.

  Matúš Senaj, Milan Výškrabka a Juraj Zeman, 2012. „MUSE: Monetary Union and Slovak Economy model“, Journal of Economics, Vol.60, No 5, p.435-459.

  Juraj Zeman, 2006. „An alternative approach to measuring output gap“, Journal of Economics, Vol.54, No 4, p.337 – 351.

  Juraj Zeman, 2005. „Home production with inventories“, Journal of Economics, Vol.53, No 2, p.161 – 170.

  Juraj Zeman, 2004. „Equilibrium exchange rate of Slovak koruna“, Journal of Economics, Vol.52, No 9, p.1035 – 1050.

 • Publikácie NBS

  Juraj Zeman, 2021. „The Motor Vehicles Industry in Slovakia, 2005–2015“, Occasional Paper, No.1/2021, National Bank of Slovakia.  

  Biswajit Banerjee a Juraj Zeman, 2020. „Determinants of Global Value Chain Participation: Cross-country Analysis“, Working paper, No.1/2020, National Bank of Slovakia.

  František Hajnovič a Juraj Zeman, 2012. „Fiscal Space in the Euro Zone“, Working paper, No.5/2012, National Bank of Slovakia.

  Juraj Zeman, 2012. „Costs and benefits of Slovakia entering the euro area. A quantitative evaluation“, Working paper No.1/2012, National Bank of Slovakia.

  Matúš Senaj a Juraj Zeman, 2009. „DSGE Slovakia“, Working paper No.3/2009, National Bank of Slovakia.

  Pavol Jurča a Juraj Zeman, 2008. „Macro Stress Testing of the Slovak Banking Sector“, Working paper No.1/2008, National Bank of Slovakia.