Logo NBS
 
Verejné financie

Deficit verejných financií na Slovensku vzrástol na 4,9 % HDP

Hospodárenie verejného sektora dosiahlo v roku 2023 deficit vo výške 4,9 % HDP. Po priaznivejšom výsledku v roku 2022 sa tak zhoršilo o 3,2 % HDP najmä vplyvom vysokých výdavkov na pomoc s cenami energií a prijatých sociálnych opatrení. Zhoršenie hospodárenia verejného sektora bolo medziročne najvýraznejšie spomedzi krajín Európskej únie. Výsledok je však lepší než očakávali pre rok 2023 všetky relevantné prognostické inštitúcie. Dlh verejnej správy sa v pomere k HDP znížil na 56,0 % HDP, nominálne vzrástol v porovnaní s rokom 2022 o necelých 5,5 mld. €. Zadlženie naďalej zostáva nad hornou hranicou dlhovej brzdy, no pre novú vládu platí do novembra 2025 dvojročná výnimka zo sankcií.

 
 
Ak si ďalej neželáte dostávať tieto notifikácie, môžete aktualizovať svoje nastavenie
alebo sa odhlásiť.
© Národná banka Slovenska
Facebook LinkedIn YouTube