Logo NBS
 
Analytické štúdie

Ekonomické prínosy členstva Slovenska v EÚ

Takmer 20 rokov členstva v EÚ malo na Slovensko veľmi pozitívny efekt na ekonomiku. V tejto štúdii sa sústredíme na vyhodnotenie troch hlavných zdrojov tohto efektu. Po prvé, pozeráme sa na objemy priamych platieb z EÚ, ktoré prichádzajú vo forme programov a ich možných dlhodobých dôsledkov. Po druhé, pozeráme sa tiež na vplyv členstva v EÚ na náklady financovania verejného dlhu. Po tretie, sledujeme dôsledky členstva v EÚ na medzinárodný obchod na Slovensku a pridanú hodnotu, ktorú vytvára hlboká integrácia Slovenska do obchodných vzťahov v EÚ. Celkovo nachádzame silne pozitívny efekt vo všetkých troch oblastiach.

V štúdii neberieme osobitne v úvahu dôsledky prijatia eura. Je reálne predpokladať, že prijatie eura prinieslo dodatočné výhody v dvoch oblastiach, ktorým sa venujeme, a to v oblasti nákladov financovania verejného dlhu a v oblasti integrácie do medzinárodného obchodu. Z inštitucionálneho hľadiska je dôležité zdôrazniť, že prijatie eura nie je možné bez predchádzajúceho členstva v EÚ.

 
 
Ak si ďalej neželáte dostávať tieto notifikácie, môžete aktualizovať svoje nastavenie
alebo sa odhlásiť.
© Národná banka Slovenska
Facebook LinkedIn YouTube