Logo NBS
 
Správa o finančnej stabilite – máj 2024

Ani pri vyšších sadzbách nerastú zlyhania úverov. Zdrojom rizika je najmä geopolitika, obavy o vývoj verejných financií a sektor komerčných nehnuteľností. Poskytovanie nových úverov ovplyvňujú zvýšené úrokové sadzby. Odolnosť bankového sektora sa ďalej zvýšila, makroprudenciálna politika NBS sa nemení.

 
 
Ak si ďalej neželáte dostávať tieto notifikácie, môžete aktualizovať svoje nastavenie
alebo sa odhlásiť.
© Národná banka Slovenska
Facebook LinkedIn YouTube