en en

Správa o finančnej stabilite - máj 2024

Intenzita rizík sa znížila

 • Ani pri vyšších sadzbách nerastú zlyhania úverov
 • Riziko zostáva zvýšené pri komerčných nehnuteľnostiach
 • Zdrojom rizika je aj geopolitika a obavy o vývoj verejných financií

Publikácie, Správa o finančnej stabilite - máj 2024

Vyššie sadzby ovplyvňujú poskytovanie úverov

 • Produkcia hypoték je znížená, no stabilizovaná
 • Čiastočne ich nahradili prírastky spotrebiteľských úverov
 • Podnikové úvery prestali rásť
Publikácie, Správa o finančnej stabilite - máj 2024

Bankový sektor ďalej posilnil svoju odolnosť

 • Nárast ziskovosti bánk
 • Posilnenie kapitálovej a likvidnej pozície
 • Makroprudenciálna politika NBS sa nemení

Publikácie, Správa o finančnej stabilite - máj 2024

Intenzita rizík sa znížila

Viaceré externé riziká sa mierne znížili. Inflácia poklesla a očakáva sa postupné znižovanie úrokových sadzieb. Hlavným zdrojom rizík do budúcnosti zostáva geopolitický vývoj. Na Slovensku navyše existujú obavy o udržateľnosť verejných financií v prípade nedostatočnej konsolidácie.

Ani pri vyšších sadzbách nerastú zlyhania úverov. Takmer všetky podnikové úvery sa pritom už splácajú pri vyšších sadzbách. Pri hypotékach je vyšším úrokovým sadzbám zatiaľ vystavená asi pätina úverov.

V sektore podnikov je finančná situácia stabilná. Vyššie riziká sú však predovšetkým v sektore komerčných nehnuteľností, a to najmä v kancelárskom segmente, kde klesá obsadenosť priestorov. Výraznejšie straty sa však neočakávajú.

Citlivosť hypotekárneho portfólia na negatívne šoky sa zvýšila. Môže za to zníženie hodnoty založených nehnuteľností a poskytovanie úverov s vyšším podielom splátok k príjmu.

Vyššie sadzby ovplyvňujú poskytovanie úverov

Produkcia hypoték zostáva síce znížená, ale stabilizovaná. Takéto spomalenie je v období zvýšených úrokových sadzieb prirodzeným javom. Naopak, spotrebiteľské úvery svoj rast zrýchľujú. Prispelo k tomu urýchľovanie nákupov kvôli zdražovaniu, ako aj postupné zlepšovanie finančnej situácie domácností.

Rast podnikových úverov sa zastavil. Hlavným dôvodom je nižší dopyt zo strany podnikov.

Bankový sektor ďalej posilnil svoju odolnosť

Čistý zisk v roku 2023 medziročne vzrástol takmer o polovicu. Hlavným faktorom bol nárast úrokových výnosov. Banky využili nárast zisku na zvýšenie svojej kapitálovej primeranosti. Bankový odvod v súčasnej podobe by nemal negatívne ovplyvniť odolnosť bankového sektora ani poskytovanie nových úverov. Obnovený rast vkladov domácností posilnil aj likviditu bánk.

Správa sa venuje aj ďalším aktuálnym témam
 • Priaznivé trendy zaznamenali aj sektory poisťovní, kolektívneho investovania a dôchodkového sporenia
 • Stresové testovanie potvrdilo odolnosť finančného sektora
 • Riziko šírenia negatívnych šokov vo finančnom sektore je pomerne nízke
 • Existujúce riziká si vyžadujú ponechanie súčasného nastavenia makroprudenciálnych nástrojov