sk sk

Document detail

Download document
Name Decree of Národná banka Slovenska of 29 July 2014 No 13/2014 on the submitting of statements, reports and other disclosures by investment firms and branches of foreign investment firms for the supervision purposes
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 11. 8. 2014
Version in force as of This Decree shall enter into force on 31 August 2014.
Additional information:

Available only in Slovak Language.

Oznámenie o vydaní opatrenia: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka 73/2014 vydaná dňa 12.8.2014, oznámenie č. 223/2014 Z. z.

Consolidated version: Opatrenie NBS č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov