sk sk

Document detail

View the document
Name ESMA Guidelines of 28 March 2018 No ESMA70-708036281-66 On the Process for the Calculation of the Indicators to Determine the Most Relevant Currencies in which Settlement Takes Place
Author European Securities and Markets Authority (ESMA)
Source website of the European Securities and Markets Authority (ESMA)
Publication date 28. 3. 2018
Version in force as of These guidelines apply from 28/03/2018.
Additional information:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 28 March 2018 No ESMA70-708036281-66 On the Process for the Calculation of the Indicators to Determine the Most Relevant Currencies in which Settlement Takes Place

Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.