sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2008 č. 6/2008 k pôsobeniu poisťovní v oblasti poskytovania poisťovacej činnosti podľa ustanovení § 15 až § 22, § 81 a § 85 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa niektorých ustanovení zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k pôsobeniu sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa ustanovení § 8 a § 16 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 10. 12. 2008
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language