sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 5/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností platobných inštitúcií na území Slovenskej republiky
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 23. 3. 2012
Version in force as of účinnosť dňom schválenia výkonným riaditeľom Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language