sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2015 č. 5/2015 k predkladaniu informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 26. 6. 2015
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language