sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. októbra 2015 č. 6/2015 o obsahu štatútu vlastného fondu poisťovne
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 23. 10. 2015
Version in force as of /
Additional information:

Available only in Slovak Language