sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2012 č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 28. 8. 2012
Version in force as of platnosť dňom vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language