sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2011 č. 2/2011 k nadmernému obchodovaniu na účte klienta
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 23. 12. 2011
Version in force as of uplatňuje sa dňom schválenia
Additional information:

Available only in Slovak Language