sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. februára 2010 č. 1/2010 o určení priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 26. 2. 2010
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language