sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. februára 2012 č. 1/2012 k vykonávaniu činností platobných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 12. 3. 2012
Version in force as of platí odo dňa schválenia výkonným riaditeľom Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language