sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. mája 2013 č. 1/2013 k výnimkám pre činnosti tvorby trhu a operáciám na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 3. 6. 2013
Version in force as of účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language