sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 2/2016 k určitým aspektom k hodnoteniu kreditného rizika emitenta
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 22. 3. 2016
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language