sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 2012 č. 6/2012 k systémom a kontrolným mechanizmom v prostredí automatizovaného obchodovania pre organizátora obchodnej platformy a obchodníka s cennými papiermi
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 30. 4. 2012
Version in force as of účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language