sk sk

Document detail

Download document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 5/2012 zo 17. decembra 2012 k vybavovaniu sťažností poisťovňami (EIOPA-BoS-12/069 SK)
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 31. 12. 2012
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language