sk sk

Document detail

Download document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2014 č. 2/2014 k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI kód) pre poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 20. 12. 2014
Version in force as of účinnosť od 20. 12. 2014
Additional information:

Available only in Slovak Language