sk sk

Document detail

View the document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. januára 2016 č. 1/2016 ktorým sa preberajú usmernenia Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) pre režim Solventnosť II
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 21. 1. 2016
Version in force as of účinnosť 21.1.2016
Additional information:

Available only in Slovak Language