sk sk

Document detail

View the document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2015 č. 1/2015 k definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoCP)
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 26. 6. 2015
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language.

This recommendation No 1/2015 of 15 June 2015 is supplemented by Recommendation No 2/2019 of 1 July 2019.