sk sk

Document detail

Download document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2012 č. 4/2012 k určitým aspektom požiadaviek MiFID týkajúcim sa vykonávania funkcie dodržiavania - compliance (ESMA/2012/388)
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 4. 12. 2012
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language