sk sk

Document detail

Download document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2013 č. 2/2013 k ochrane peňažných prostriedkov klienta vedených u obchodníka s cennými papiermi
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 12. 9. 2013
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language