sk sk

Document detail

Download document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 4/2016 k dodatkovým vlastným zdrojom pre sektor poistenia a zaistenia
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 26. 5. 2016
Version in force as of účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language