sk sk

Document detail

View the document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. októbra 2012 č. 3/2012 k určitým aspektom požiadaviek vhodnosti podľa MiFID
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 23. 10. 2012
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language