sk sk

Document detail

Download document
Name Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra 2016 č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 30. 9. 2016
Version in force as of účinnosť 15.10.2016