sk sk

Document detail

Download document
Name Stanovisko k zmenám v zákone o kolektívnom investovaní a v zákone o cenných papieroch súvisiacich s ukladaním dokumentov do registra účtovných závierok
Author Národná banka Slovenska
Source website of Národná banka Slovenska
Publication date 28. 5. 2015
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language