sk sk

Document detail

Download document
Name Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom zo 16. septembra 2019 č. 4/2019 k aplikácii výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 23. 9. 2019
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak language.