sk sk

Central Securities Depository

1. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. , with registered office ul. 29. augusta 1/A Bratislava 814 80, IRN: 31 338 976

2. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., with registered office Štefánikova 27 Bratislava 814 99, IRN: 47 255 889