sk sk

Benčík Michal

Benčík Michal

Senior researcher
RePEc, ResearchGate

Fields of interest: fiscal multiplicators, business cycle in time series, supply side of the economy, labor market and wages.

years of publ.NBS Publications
2021Michal Benčík, 2021. ”United in diversity. Labor markets in the CEE countries”, Výskumná štúdia NBS WP 2/2021.
2019Michal Benčík, 2019. ”Factor Efficiency in CES Production Function”, Analytický komentár č. 72 NBS.
2019Michal Benčík, 2019. ”Construction of a Survey-based Measure of Output Gap”, Výskumná štúdia NBS WP 3/2019.
2018Michal Benčík, 2018. ”Fiškálne multiplikátory a ich závislosť od interakcií medzi menovou a fiškálnou politikou”, Biatec, ročník 26, č. 3/2018, str. 26-28.
2017Michal Benčík, 2017. ”Do fiscal multipliers vary with different character of monetary-fiscal interactions?” Výskumná štúdia NBS WP 11/2017.
2014Michal Benčík, 2014. ”Dual regime fiscal multipliers in converging economies -asimplified STVAR approach, Výskumná štúdia NBS WP 2/2014
2014Michal Benčík, 2014. ”Fiškálne multiplikátory konvergujúcich krajín v duálnom režime – zjednodušená analýza modelom STVAR”, Biatec, ročník 22 č. 8/2014, str. 17-19.
2011Michal Benčík, 2011. ”Synchronizácia hospodárskych cyklov krajín V4 a eurozóny”, , Výskumná štúdia NBS WP 1/2011.
2010Michal Benčík, 2010. ”Vplyv celkovej produktivity faktorov na mzdy a jednotkové náklady práce”, Krátka analýza 1/2010, NBS.
2009Michal Benčík, 2009. ”Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie”, Výskumná štúdia NBS WP 1/2009.
2009Michal Benčík, 2009. ”Analýza vplyvu fiškálnej politiky na hospodársky cyklus – aplikácia štruktúrneho VAR modelu”, Výskumná štúdia NBS WP 2/2009.
2009Michal Benčík, 2009. ”Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie, 1. časť”, Biatec, ročník 17, č. 3/2009, str. 9-13.
2009Michal Benčík, 2009. ”Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie, 2. časť”, Biatec, ročník 17, č. 4/2009, str. 17-26.
2008Michal Benčík, Sandra Tatierska, 2008. ”Vplyv zavedenia eura na bankový sector”, Výskumná štúdia NBS WP 5/2008.
2008Michal Benčík, 2008. ”Metódy detekcie nerovnováhy v reálnej ekonomike SR”, Výskumná štúdia NBS WP 2/2008.
2008Michal Benčík, Sandra Tatierska, 2008. ”Vplyv zavedenia eura na bankový sektor, 1. časť“, Biatec, ročník 16, č. 7/2008, str. 2-10.
2008Michal Benčík, Sandra Tatierska, 2008. ”Vplyv zavedenia eura na bankový sektor, 2. časť“, Biatec, ročník 16, č. 8/2008, str. 6-11.
2006Martin Šuster, Marek Árendáš, Michal Benčík, Pavel Gertler, František Hajnovič, Zora Komínková, Tibor Lalinský, Marián Nemec, Dušan Preisinger, Vladimír Solanič, Anna Strachotová, Marcel Tirpák, Tomáš Tőzsér, Juraj Zeman, 2006. “Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo”, Výskumná štúdia 01/2006, Národná banka Slovenska.
2006Juraj Zeman, Martin Šuster, Michal Benčík, Marián Nemec, 2006. ”Strata nezávislej menovej politiky po zavedení eura”, Biatec ročník 14, 8/2006, str. 2-7.
2005Michal Benčík, František Hajnovič, Anna Strachotová, Martin Šuster, Tomáš Tőzsér, Juraj Zeman, 2005.  ”Odhad Balassa-Samuelsonovho efektu v ekonomike”, Výskumná štúdia NBS WP 2/2005.
2005Michal Benčík, 2005. ”Multi-equation model for policy analysis for Slovakia in the process of accession to monetary union”, Biatec, ročník 13, 7/2005, str. 11-12.
2002Michal Benčík, 2002. ”Aplikácia modelu vektorovo autoregresívnych procesov na na analýzu asynetrie medzi hospodárstvom SR a vybranými krajinami strednej Európy”, Štúdia IMFŠ, Národná banka Slovenska.
2001Michal Benčík, 2001. “Konštrukcia experimentálneho modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy a jeho vlastnosti”, Štúdia IMFŠ, Národná banka Slovenska.
years of publ.Selected External Publications
2020Michal Benčík, 2020. ”Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends”, Ekonomický C̆asopis 68/2020(6), str. 563-579.
2018Michal Benčík, 2018. ”Do Fiscal Multipliers Vary with Different Character of Monetary-Fiscal Interactions?” Ekonomický časopis 66/2018(8), str. 753-770.
2012Michal Benčík, 2012. ”Synchronizácia hospodárskych cyklov krajín V4 a eurozóny v rokoch 1996 – 2010”, Ekonomický časopis 60/2012(1), str. 3-18.
2005Michal Benčík, 2005. ”Analyzing the path of Slovakia towards monetary union by means of multi-equation gap model”, in: Mathematical Methods in Economics, 2005, Proceedings of the 23-rd international conference, 14-th – 16-th September 2005, Hradec Králové, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové, str. 19-25.
2004Michal Benčík, 2004. ”Aplikácia modelu vektorovo autoregresívnych procesov na posúdenie vhodnosti menovej integrácie Slovenska”, Ekonomický časopis 52/2004(9), str. 1051-1063.
2000Michal Benčík, 2000. ”Analýza panelových údajov – aplikácia na odvetvia hospodárstva Slovenskej republiky”, Ekonomický časopis, 48/2000(5), str. 618-633.
1999Michal Benčík, 1999. ”Skúmanie exogenity v nestacionárnych časových radoch: aplikácia na spotrebiteľské ceny a nominálne mzdy na Slovensku v rokoch 1990–1996”, Ekonomický časopis 47/1999(1), str. 20-38.
1996Michal Benčík, 1996. ”Revision of an Econometric Model for Slovakia”, Institut fűr hőhere Studien, IHS, Wien