sk sk

Benčík Michal

Photo of Benčík Michal

Senior researcher

Fields of interest:
  • fiscal multiplicators
  • business cycle in time series
  • supply side of the economy
  • labor market and wages

2023

BENČÍK, Michal. 2023. MIDAS regression : a new horse in the race of filtering macroeconomic time series. NBS Working Paper 8/2023, 36 p.

2021

BENČÍK, Michal. 2021. United in diversity. Labor markets in the CEE countries. NBS Working Paper 2/2021, 14 p. 

2019

BENČÍK, Michal. 2019. Construction of a Survey-Based Measure of Output Gap. NBS Working Paper 3/2019, 31 p.

2018

BENČÍK, Michal. 2018. Fiškálne multiplikátory a ich závisť od interakcií medzi menovou a fiškálnou politikou. In Biatec, roč. 26, č. 3, s. 25-27.

2017

BENČÍK, Michal. 2017. Do Fiscal Multipliers Vary with Different Character of Monetary-Fiscal Interactions?. NBS Working Paper 11/2017, 19 p.

2014

2014

2011

BENČÍK, Michal. 2011. Business cycle synchronisation between the V4 countries and the euro Area in 1996 – 2010. NBS Working Paper 1/201, 28 p. 

2010

BENČÍK, Michal. 2010. Vplyv celkovej produktivity faktorov na mzdy a jednotné náklady práce. Krátka analýza 1/2010, 21 s.

2009

BENČÍK, Michal. 2009. Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie. NBS Working Paper 1/2009, 39 p.

2009

BENČÍK, Michal. 2009. Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie. 1. časť. In Biatec, roč. 17, č. 03, s. 9-13.

2009

BENČÍK, Michal. 2009. Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie. 2. časť. In Biatec roč. 17, č. 04, s. 17-26.

2008

BENČÍK, Michal – TATIERSKÁ, Sandra. 2008. Vplyv zavedenia eura na bankový sektor. NBS Working Paper 05/2008, 41 p.

2008

BENČÍK, Michal. 2008. Metódy detekcie nerovnováhy v reálnej ekonomike SR. NBS Working Paper 5/2008, 46 p. 

2008

BENČÍK, Michal – TATIERSKÁ, Sandra. 2008. Vplyv zavedenia eura na bankový sektor. (1. časť). In Biatec, roč. 16, č. 07, s. 2-10.

2008

BENČÍK, Michal – TATIERSKÁ, Sandra. 2008. Vplyv zavedenia eura na bankový sektor. (2. časť). In Biatec, roč. 16, č. 08, s. 6-11.

2006

ŠUSTER, Martin – ÁRENDÁŠ, Marek – BENČÍK, Michal – GERTLER, Pavel – HAJNOVIČ, František – KOMÍNKOVÁ, Zora – LALINSKÝ, Tibor – NEMEC, Marián – PREISINGER, Dušan – SOLANIČ, Vladimír – STRACHOTOVÁ, Anna – TIRPÁK, Marcel – TÖZSÉR, Tomáš – ZEMAN, Juraj. 2006. The Effects of Euro Adoption on the Slovak Economy. NBS Working Paper 1/2006, 121 p.

2006

ZEMAN, Juraj – ŠUSTER, Martin – BENČÍK, Michal – NEMEC, Marián. 2006. Strata nezávislej menovej politiky po zavedení eura. In Biatec, roč. 14, č. 08, s. 2-7.

2005

BENČÍK, Michal – HAJNOVIČ, František – STRACHOTOVÁ, Anna – ŠUSTER, Martin – TÖZSÉR, Tomáš – ZEMAN, Juraj. 2005. Odhad Balassa-Samuelsonovho efektu v ekonomike SR. Výskumná štúdia NBS 02/2005. 16 s.

2005

BENČÍK, Michal. 2005. Multi-equation model for policy analysis for Slovakia in the process of accession to monetary union. In Biatec, roč. 13, č. 07, s. 11-12.

2002

BENČÍK, Michal. 2002. Aplikácia modelu vektorovo autoregresívnych procesov na na analýzu asynetrie medzi hospodárstvom SR a vybranými krajinami strednej Európy. Štúdia IMFŠ, Národná banka Slovenska.

2001

BENČÍK, Michal. 2001. Konštrukcia experimentálneho modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy a jeho vlastnosti. Štúdia IMFŠ, Národná banka Slovenska.

2020

BENČÍK, Michal. 2020. Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 6, s. 563 – 579.

2018

BENČÍK, Michal. 2018. Do Fiscal Multipliers Vary with Different Character of Monetary-Fiscal Interactions? In Ekonomický časopis, roč. 66, č. 8, s. 753-770.

2012

BENČÍK, Michal. 2012. Synchronizácia hospodárskych cyklov krajín a eurozóny V4 a eurozóny v rokoch 1996-2010. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 01, s. 3-18.

2005

BENČÍK, Michal. 2005. Analyzing the Path of Slovakia towards Monetary Union by Means of a Multi-Equation Gap Model. 2005. In SKALSKÁ, Hana Mathematical Methods 440 p. Hradec Králové, Gaudeamus, University of Hradec Králové 2005 :, pp. 19-24.

2004

BENČÍK, Michal. 2004. Aplikácia modelu vektorovo autoregresívnych procesov na posúdenie vhodnosti menovej integrácie Slovenska. In Ekonomický časopis, 2004, roč. 52, č. 09, s. 1051-1063.

2000

BENČÍK, Michal. 2000. Analýza panelových údajov – aplikácia na odvetvia hospodárstva Slovenskej republiky. In Ekonomický časopis, 2000, roč. 48, č. 05, s. 618-633.

1999

BENČÍK, Michal. 1999. Skúmanie exogenity v nestacionárnych časových radoch: aplikácia na spotrebiteľské ceny a nominálne mzdy na Slovensku v rokoch 1990-1996. In Ekonomický časopis, roč. 47, č. 01, s. 20-38.

1996

BENČÍK, Michal. 1996. Revision of an Econometric Model for Slovakia. Wien : Institut für Höhere Studien, 1996. 24 s. No. 38.

Date Number Name