sk sk

Document detail

View the document
Name Guidelines EBA z 16. decembra 2021 č. EBA/GL/2021/15 o spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi prudenciálneho dohľadu, orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a finančnými spravodajskými jednotkami podľa smernice 2013/36/EÚ
Author European Banking Authority (EBA)
Source website of the European Banking Authority (EBA)
Publication date 16. 12. 2021
Version in force as of These guidelines apply from 1 June 2022.