en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 16. decembra 2021 č. EBA/GL/2021/15 o spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi prudenciálneho dohľadu, orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a finančnými spravodajskými jednotkami podľa smernice 2013/36/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 12. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. júna 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 16 December 2021 No EBA/GL/2021/15 on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units under Directive 2013/36/EU