sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Úradu pre finančný trh z 10. novembra 2004 č. 6/2004 k vykonávaniu reklamy v starobnom dôchodkovom sporení podľa § 112 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Author Národná banka Slovenska
Source website of Národná banka Slovenska
Publication date 11. 9. 2007
Version in force as of uplatňuje sa dňom schválenia
Additional information:

Available only in Slovak Language