sk sk

Document detail

View the document
Name Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. februára 2024 č. 1/2024 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 6. 3. 2024
Version in force as of This methodological guideline is applied as of the date of its publication.
Additional information:

This methodological guideline is available only in Slovak language.