en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. februára 2024 č. 1/2024 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 6. 3. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje od dátumu jeho zverejnenia.