sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 2/2014 z 30. septembra 2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 9. 10. 2014
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa schválenia výkonným riaditeľom Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language