en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 2/2014 z 30. septembra 2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 9. 10. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa schválenia výkonným riaditeľom Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
Doplňujúce informácie:

Upozornenie: V záujme zjednotiť aplikačnú prax pri uplatňovaní usmernenia, Národná banka Slovenska po uplynutí troch mesiacov, ktoré považujeme za primerané na zapracovanie usmernenia do vnútorných predpisov a politík dohliadaných subjektov, vykoná v rámci výkonu dohľadu zisťovanie spôsobu implementácie tohto usmernenia